Získejte dotaci na úspornější bydlení, protože podmínky jsou nyní mimořádně výhodné!

Rodinné domy

Dotace na zateplení, alternativní zdroje energie a novostavby

 

Bytové domy

Dotace na zateplení a alternativní zdroje energie

 

► Mají dotace smysl?

Dotace jsou vlastně z ekonomického pohledu tzv. transfery peněz, které směřují od vlády (autority) k příjemcům (beneficientům). Z pohledu ekonomické teorie jde o nástroj, s jehož pomocí má dojít k podpoře nějaké pozitivní činnosti, dosažení pozitivního efektu - v případě programu Nová zelená úsporám jich je hned několik.

V první řadě jde o podporu domácností, které díky dotacím (pohybují se kolem 25 - 35 % z celkové finanční náročnosti stavebního záměru) získávají významnou pomoc. Mnozí lidé by bez dotační podpory nebyli schopni záměr realizovat. Dalším pozitivním dopadem je podpora českého stavebnictví, které v minulých letech procházelo těžkou krizí. Mimo to je výsledek dotací Nová zelená úsporám nejen v roce 2015 a dříve, ale i v roce 2016 patrný také na snížení emisí skleníkových plynů díky tomu, že dochází ke snížení energetické náročnosti vytápění nemovitostí.

Někteří ekonomové, a to především zastánci klasické či neoklasické ekonomické školy, se domnívají, že jakýkoli cílený zásah státu do fungování ekonomiky, který zvýhodňuje některou ze stran, je špatný. V souvislosti s dotacemi tak nenacházejí dobrého slova. Na druhou stranu je faktem, že pokud by tržní mechanismus fungoval zcela bez zásahu, byli bychom nejspíše mnohem častěji svědky fenoménů jako je například vymizení cedrů v Libanonu, vykácení lesů v Anglii, znečištění delty řeky Niger a podobně.

S přihlédnutím k výše uvedenému lze říci, že dotace na zateplení Nová zelená úsporám jsou veskrze pozitivním počinem a při správném návrhu, realizaci i kontrole dává dotační program jako takový dobrý smysl. Otevřen bude od nynějška, tj. roku 2016 až do roku 2021.

Spolupráce s námi Vás mile překvapí

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Nestavíme vzdušné zámky. Dodáváme výsledky.

    Vaše jméno (potřebujeme znát)

    Váš email (potřebujeme znát)

    Vaše zpráva