Bytový dům: na prvním místě vlastníci a nájemnící

Každý z vlastníků bytů musí znát přínosy úsporných opatření. Jde nám o vzájemné porozumění.

Kategorie A: zateplení bytových domů

Využijte možnosti získat přibližně třetinovou podporu na úsporná opatření i zpracování projektu a energetického hodnocení!

► Jaká opatření podporuje kategorie A pro bytové domy?
 • Zateplení obvodových stěn:  430 - 510 Kč/m2
 • Zateplení střechy: 380 - 450,- Kč/m2
 • Výměna oken a dveří: 1.250- 1.500,- Kč/m2
 • Zateplení podlahy na terénu: 500 - 600,- Kč/m2
 • Zateplení ostatních konstrukcí a stropů: 200 - 240,- Kč/m2
 • Zpracování odborného posudku = služby energetického specialisty a stavební dozor: až 40.000,- Kč

Výše podpory se vypočítá jednoduše: Plocha zateplované konstrukce X počet zateplovaných m2

Kategorie B: novostavby bytových domů

Podporu v této oblasti mohou získat pouze novostavby velmi úsporných bytových domů.

► Jaká je podpora a kdo o ni může žádat?

Celkem je ve výzvě připraveno pro žadatele 100 milionů Kč. Výzva je kontinuální a skončí na konci roku 2021 nebo při vyčerpání peněz.

Podpora

 • Výše podpory činí 1.300,- Kč na m2 energeticky vztažné plochy dané budovy.
 • Podporu (až 500 Kč/m2) lze čerpat také na výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadní vody (až 5.000,- Kč na bytovou jednotku)
 • Celková výše podpory nesmí přesáhnout 30 % způsobilých výdajů, respektive 15 % celkových způsobilých výdajů.

Žádosti a příjemci podpory

 • Žádost lze podat pouze u projektů s platným územním rozhodnutím
 • Podporu lze žádat pro všechny novostavby bytových domů na území ČR, které splní potřebné podmínky

Kategorie C: využití efektivních zdrojů energie

Buďte nezávislejší. Využívejte efektivně energii slunce, vzduchu či země!

► Jaká opatření podporuje kategorie C pro bytové domy?

Zdroje vytápění (dotace na 1 bytovou jednotku)

 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 17.000 - 20.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo voda-voda: 21.000 - 25.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda: 21.000 - 25.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda: 13.000 - 15.000,- Kč
 • Plynový kondenzační kotel: 8.000 - 10.000,- Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem: 6.000 - 7.000,- Kč
 • Plynové tepelné čerpadlo: 17.000 - 20.000,- Kč
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla: 21.000 - 25.000,- Kč

Rozdíl mezi částkami je dán tím, zda jsou zdroje instalovány zároveň s opatřeními z oblasti A (zateplení) nebo samostatně.

Výše podpory na aktivity energetického specialisty: max. 15.000,- Kč

Solární systémy (dotace na 1 bytovou jednotku)

 • Solární termické systémy: 7.500,- Kč
 • Solární fotovoltaické systémy: 12.500,- Kč

Výše podpory na aktivity energetického specialisty: max. 15.000,- Kč

Systémy řízeného větrání (dotace na 1 bytovou jednotku)

 • Centrální systém řízeného (nuceného) větrání se zpětným získáváním tepla: 25.000,- Kč
 • Decentrální systém řízeného (nuceného) větrání se zpětným získáváním tepla: 20.000,- Kč

Výše podpory na aktivity energetického specialisty: max. 15.000,- Kč

Spolupráce s námi Vás mile překvapí

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Nestavíme vzdušné zámky. Dodáváme výsledky.

  Vaše jméno (potřebujeme znát)

  Váš email (potřebujeme znát)

  Vaše zpráva