To nejdůležitější: Vy a Váš rodinný dům

Na co lze získat dotaci a jaké jsou výhody snížení energetické náročnosti Vašeho rodinného domu?

Kategorie A: zateplení rodinných domů

Využijte možnosti získat přibližně třetinovou podporu na úsporná opatření i zpracování projektu a energetického hodnocení!

► Jaká opatření podporuje kategorie A?

Zateplení obvodových stěn a podlahy nad exteriérem: 500 - 800 Kč/m2
Zateplení střechy: 500 - 800,- Kč/m2
Výměna oken a dveří: 2.100 - 3.800,- Kč/m2
Zateplení podlahy na terénu: 330 - 550,- Kč/m2
Zpracování odborného posudku = služby energetického specialisty: až 25.000,- Kč
Stavební dozor: 5.000,- Kč

Výše podpory se vypočítá jednoduše: Plocha zateplované konstrukce X počet zateplovaných m2

Podle našich dlouhodobých zkušeností se celková podpora pohybuje mezi 25 až 33 % celkových nákladů spojených se zateplením.

Kategorie B: novostavby pasivních domů

Podporu až 485.000,- Kč v této oblasti mohou získat pouze pasivní novostavby rodinných domů.

► Co znamená pasivní dům a jaká je podpora v oblasti B?

 

Pasivní domy - v programu Nová zelená úsporám jsou označovány jako domy s velmi nízkou energetickou náročností, jsou mimořádné úsporné budovy, které splňují několik základních parametrů. Jde především o tyto:

 1. měrná roční potřeba tepla na vytápění je menší než 20, resp. 15 kWh/m2
 2. měrná neobnovitelná primární energie za rok je menší než 90, respektive 60 kWh/m2
 3. průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici na úrovni pasivního standardu
 4. průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je menší než 0,22 w/m2/K
 5. splnění blower-door testu neprůvzdušnosti obálky budovy
 6. splnění požadavku na maximální teplotu vzduchu v letním období
 7. povinná instalace systému řízeného větrání s rekuperací

Aby byl splněn pasivní standard, je nutnou, nikoli však dostačující podmínkou dosažení třídy energetické náročnosti budovy A.

Je důležité, aby byl dům od počátku navrhován jako pasivní - s ohledem na použité materiály, orientaci stavby ke světovým stranám, dispoziční řešení a v neposlední řadě také s vhodným poměrem plochy oken k fasádě.

Kategorie C: využití efektivních zdrojů energie

Buďte nezávislejší. Využívejte efektivně energii slunce, vzduchu či země!

► Jaká opatření podporuje kategorie C?

Zdroje vytápění

 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva: 40.000 - 50.000,- Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 80.000 - 100.000,- Kč
 • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplotním výměníkem: 40.000 - 50.000,- Kč
 • Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva: 40.000 - 50.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo voda-voda: 80.000 - 100.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda: 80.000 - 100.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda: 60.000 - 75.000,- Kč
 • Plynový kondenzační kotel: 15.000 - 18.000,- Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50 % podílem obnovitelných zdrojů energie: 30.000 - 40.000,- Kč

Rozdíl mezi částkami je dán tím, zda jsou zdroje instalovány zároveň s opatřeními z oblasti A (zateplení) nebo samostatně.

Výše podpory na aktivity energetického specialisty: max. 5.000,- Kč

Solární systémy

 • Solární termický systém na přípravu teplé vody: 35.000,- Kč
 • Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění: 50.000,- Kč
 • Solární fotovoltaický (FV) systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem: 35.000,- Kč
 • Solární fotovoltaický (FV) systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a s celkovým využitelným ziskem ≥ 1.700 kWh/rok: 55.000,- Kč 
 • Solární fotovoltaický (FV) systém s akumulací elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem ≥ 1.700 kWh/rok: 70.000,- Kč
 • Solární fotovoltaický (FV) systém s akumulací elektrické energie a s celkovým využitelným ziskem ≥ 3.000 kWh/rok: 100.000,- Kč

Výše podpory na aktivity energetického specialisty: max. 5.000,- Kč

Systémy řízeného větrání

 • Centrální systém řízeného (nuceného) větrání se zpětným získáváním tepla: 100.000,- Kč/dům
 • Decentrální systém řízeného (nuceného) větrání se zpětným získáváním tepla: 75.000,- Kč/dům

Výše podpory na aktivity energetického specialisty: max. 5.000,- Kč

Spolupráce s námi Vás mile překvapí

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Nestavíme vzdušné zámky. Dodáváme výsledky.

  Vaše jméno (potřebujeme znát)

  Váš email (potřebujeme znát)

  Vaše zpráva