rocni-uhrn-globalniho-slunecniho-zareni-v-cr-se-znazornenim-mista-instalace-FVE

Roční úhrn globálního slunečního záření v ČŘ se znázorněním místa instalace.

Roční úhrn globálního slunečního záření v ČŘ se znázorněním místa instalace.