pudorys-rodinneho-domu-s-vyznacenym-zateplenim

Půdorys druhého nadzemního podlaží s vyznačenými změnami (zateplením a výměnou oken)

Půdorys druhého nadzemního podlaží s vyznačenými změnami (zateplením a výměnou oken)