bonus-40000-kc-pri-vyuziti-NZU-a-kotlikove-dotace

Bonus 40.000,- Kč mohou od září získat lidé, kteří zároveň využijí kotlíkovou dotaci a program Nová zelená úsporám.

Bonus 40.000,- Kč mohou od září získat lidé, kteří zároveň využijí kotlíkovou dotaci a program Nová zelená úsporám.