Dotace na zateplení - díl 1: Posouzení základních možností pro rodinné domy

1. krok k dotaci na zateplení: posouzení možností

Majitelé rodinných i bytových domů, kteří se chystají na zateplení, mohou využít dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám. Ta může dosáhnout výše až 50 % z uznatelných nákladů. Podle našich dlouhodobých zkušeností se reálná výše pohybuje mezi 25 a 33 % z celkových nákladů. V tomto pětidílném seriálu Vám přiblížíme, jak vše navrhnout a zrealizovat tak, abyste měli radost z úspornějšího bydlení a zároveň vznikl nárok na dotaci.

Dotace na zateplení: nejdřív ověřený návrh a až pak realizace

Někdy se na nás obracejí klienti, kteří již mají zateplený dům a chtějí nárok na dotaci ověřit zpětně. Ačkoli je to možné, doporučujeme opačný postup. Nejdřív zkonzultovat možnosti, připravit návrh (energetické hodnocení a projektovou dokumentaci, tzv. odborný posudek) a až pak realizovat vlastní stavbu. Je-li totiž stavba již hotová a nejde na ní nic změnit, může se stát, že některý parametr nevyhoví požadavkům dotačního programu (jak pro rodinné domy, tak bytové domy).

Nová zelená úsporám přeje komplexním opatřením

V dotačním programu Nová zelená úsporám platí, že čím úspornější opatření jsou navržena a realizována, tím vyšší je i dotační podpora. Nejlepší vyhlídky tak mají domy, kde je možné dosáhnout nejvyšších úspor. Příkladem může být jeden z našich klientů nedaleko Prahy, který právě nyní realizuje komplexní revitalizaci rodinného domu.

Pro tento rodinný dům byla navržena komplexní úsporná opatření. Výsledkem bude úspora energie na vytápění více než 80 %.
Pro tento rodinný dům byla navržena komplexní úsporná opatření. Výsledkem bude úspora energie na vytápění více než 80 %.

Energetický specialista Vám ušetří mnoho peněz

Energetický specialista – v našem případě Ing. Zdeněk Petrtyl, posoudí základní možnosti pro nalezení úspor ve Vašem domě. Konzultace a spolupráce s energetickým specialistou, který je držitelem osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Vám ušetří mnoho peněz. Nejen, že pomůže získat dotaci na zateplení, ale zejména tím, že správně a odborně posoudí možnosti i připraví kvalitní návrhy zateplení.

Odborník na Novou zelenou úsporám - Ing. Zdeněk Petrtyl
Ing. Zdeněk Petrtyl, energetický specialista s osvědčením MPO ČR č. 0971.

Tři možné scénáře vývoje

Získání dotace na zateplení je cílem, ke kterému směřujeme. Některé stavební záměry (jde o převažující většinu) mají od počátku výbornou šanci dotaci získat, u jiných je zapotřebí předběžné ověření výpočtem. A některé záměry bohužel do dotačního programu přihlásit nelze. Na čem to závisí?

1) Nárok na dotaci je zřejmý

Jde zejména o případy, ve kterých je záměrem majitele provést komplexnější opatření: zateplení stěn (fasády), výměna oken, zateplení stropu apod. Velmi často je podle zkušeností možné říci, že daný případ je jasný. Tak jako tomu bylo například u jednoho z našich klientů, který nyní realizuje zateplení rodinného domu v Písku.

Řadový rodinný dům v Písku byl jedním z mnoha projektů, které jsme realizovali (tento odborný posudek konkrétně v květnu/červnu 2016).
Řadový rodinný dům v Písku byl jedním z mnoha projektů, které jsme realizovali (tento odborný posudek konkrétně v květnu/červnu 2016).

2) Nárok na dotaci je nutno ověřit předběžným výpočtem

Existují i případy, kdy si myslíme, že nárok na dotaci je reálný, ale je zapotřebí jej ověřit. Nechceme totiž, aby klient zaplatil za přípravu kompletního odborného posudku, aby nakonec se ukázalo, že dotace přiznána nebude. V takových situacích zpracujeme tzv. předběžný výpočet, který ukáže, zda budou či nebudou splněny parametry programu. Tak jako v případě tohoto historického domu – shodou okolností také v Písku. Protože předběžný výpočet vyšel dobře, pokračovali jsme v dokončení celé zakázky.

Zateplit tento historický rodinný dům v Písku byla výzva. Došlo i na vnitřní zateplení, kterému je nutné věnovat mimořádnou pozornost.
Zateplit tento historický rodinný dům v Písku byla výzva. Došlo i na vnitřní zateplení, kterému je nutné věnovat mimořádnou pozornost.

I když by se stalo, že předběžný výpočet ukáže na nemožnost přihlásit záměr do dotačního programu, práce ani peníze nepřijdou vniveč. Připravený energetický model budovy je možné snadno přeměnit v průkaz energetické náročnosti budovy ↑, který se při tzv. větších změnách dokončených budov stejně povinně zpracovává a dokládá.

3) Nárok na dotaci vzniknout nemůže

Bohužel existují i případy, které do dotačního programu přihlásit nelze. Nejčastěji jde o budovy, které byly zatepleny bez předchozí konzultace s energetickým specialistou. Nebo může například jít o stavby, u nichž nebudou dílčí opatření stačit na požadovanou míru úspor. V takových případech, ačkoli dotace na zateplení přiznána nebude, stejně není nic ztraceno. Zateplení jako takové, respektive úsporná opatření, budou mít pozitivní efekt v každém případě – i bez dotace. I tehdy však doporučujeme zkonzultovat záměr s energetickým specialistou, aby bylo zarušeno, že opatření budou pro danou stavbu a možnosti investora optimální.

Příště se v rámci seriálu Jak získat dotaci na zateplení budeme věnovat zpracování odborného posudku pro program Nová zelená úsporám.