Druhý díl seriálu firmy INKAPO Jak získat dotaci na zateplení se věnuje tématu Odborný posudek

2. krok k dotaci na zateplení: kvalitní odborný posudek

Minule jsme věnovali pozornost počátečnímu zhodnocení možností pro zateplení domu. Tématem dnešního dílu je odborný posudek. Zjistíte, proč je tento dokument pro program Nová zelená úsporám tak důležitý, z čeho se skládá a jak se připravuje.

Odborný posudek: základ zateplení i dotace

Odborný posudek je v rámci programu Nová zelená úsporám souborem dvou hlavních dokumentů. Těmi jsou energetický posudek a projektová dokumentace. Role odborného posudku je nezastupitelná, protože prokazuje soulad navrhovaných stavebních opatření s podmínkami dotačního programu. Je to základní podklad pro přiznání dotace.

Odborný posudek připravíme pro klienta ve 2 kopiích, 1 si necháváme pro případ kontroly/inspekce.
Odborný posudek pro Vás ve 2 kopiích, 1 paré si povinně necháváme v archivu pro případ kontroly/inspekce.

Energetický posudek

Energetický posudek mívá nejčastěji přibližně 60-70 stran A4. Popisuje stávající stav nemovitosti i navrhovaná opatření. Díky vytvoření energetického modelu je pak pomocí sofistikované energetické kalkulace ukázáno, jaké úspory bude dosaženo, do jaké dotační kategorie bude následně přihlášena žádost a vypočítá se také maximální výše dotační podpory.

Zpracovatelem energetického posudku je energetický specialista

Energetický posudek je oprávněn zpracovat pouze energetický specialista s příslušnou certifikací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. V našem případě je takovým specialistou Ing. Zdeněk Petrtyl.

Odborník na Novou zelenou úsporám - Ing. Zdeněk Petrtyl
Energetický specialista Ing. Zdeněk Petrtyl | INKAPO
Osvědčení energetického specialisty
Osvědčení energetického specialisty MPO ČR č. 0971

Projektová dokumentace pro Novou zelenou úsporám

Projektová dokumentace zachycuje současný (stávající) stav nemovitosti – nejčastěji rodinného domu, může však jít i o bytový dům. Na přibližně dvou desítkách výkresů jsou graficky zachyceny oba stavy – stávající i navrhovaný. Připravují se zejména půdorysy, pohledy, řez, koordinační situace a technická zpráva, případně některé potřebné detaily. Projektovou dokumentaci zpracovává autorizovaný inženýr – projektant. U nás tuto činnost opět odborně zaštiťuje Ing. Zdeněk Petrtyl.

Projektová dokumentace je součástí odborného posudku. Zde vidíme náhled půdorysu podlaží domu s navrženým zateplením.
Projektová dokumentace je součástí odborného posudku. Zde vidíme náhled půdorysu podlaží domu s navrženým zateplením.
Autorizace ČKAIT je nutnou podmínkou pro zpracovávání projektů zateplení.
Autorizace ČKAIT je nutnou podmínkou pro zpracovávání projektů zateplení.

Jak se odborný posudek připravuje?

Odborný posudek vzniká v několika fázích. Ty je možné popsat jako práci v terénu a práci v kanceláři.

Návštěva a pečlivá analýza nemovitosti

V první řadě je nutné na místě ověřit charakter, stav a rozměry domu. Je skvělé, pokud k domu existuje původní projektová dokumentace, ze které můžeme vycházet (ideálně v rozsahu pohledy, půdorysy, řez, technická zpráva). Pokud dokumentace k dispozici není, připravíme vše „od nuly“.

Pro tento dům v Českých Budějovicích právě zpracováváme odborný posudek.
Pro tento dům v Českých Budějovicích právě zpracováváme odborný posudek.
Příklad okna, které zcela jistě bude vyměněno za nové.
Příklad okna, které zcela jistě bude vyměněno za nové.
Pro měření používáme jak pásmo, tak i precizní digitální laserový metr.
Pro měření používáme jak pásmo, tak i precizní digitální laserový metr.

Příprava energetického modelu budovy a projektu

Po zaměření nemovitosti vykreslujeme v programu AutoCAD stávající stav a následně vytvoříme v softwarovém balíku Energie model budovy. Na něm optimalizujeme navrhovaná opatření tak, aby nejen splňovala podmínky dotačního programu, ale především očekávání a přání investora. Po odsouhlasení finální varianty dokončujeme energetický posudek a projektant vykreslí navrhovaný stav a připraví také technickou zprávu.

Krycí list technických parametrů

Po dokončení odborného posudku připravíme také tzv. krycí list technických parametrů. To je dokument, který přehledně shrnuje seznam měněných konstrukcí, jejich plochy a charakteristiky. Díky němu je na první pohled patrné, jaké části zateplení budou tvořit dotačním programem uznatelné výdaje. Ty musejí přímo souviset se snížením energetické náročnosti domu.

Takto vypadá krycí list technických parametrů v programu Nová zelená úsporám.
Takto vypadá krycí list technických parametrů v programu Nová zelená úsporám.

Tisk a kompletace

Když je vše hotovo, vytiskneme a zkompletujeme odborný posudek i krycí list. Nyní je vše připraveno k podání žádosti o dotaci. Tomuto kroku se budeme věnovat v příštím díle našeho seriálu Jak získat dotaci na zateplení.