Konference Alternativní zdroje energie 2016, Kroměříž 21. - 22. 6. 2016

Konference Alternativní zdroje energie 2016

Ve dnech 21. – 22. června 2016 se v Kroměříži konala odborná konference Alternativní zdroje energie 2016, které jsme se zúčastnili. Dvoudenní program byl skutečně bohatý.

6 zajímavých tématických bloků

V několika sekcích byla věnována pozornost zejména těmto tématům:

  1. obnovitelné zdroje v centrálním zásobování teplem, biomasa
  2. tepelná čerpadla
  3. solární kolektory
  4. využití druhotného a nízkopotenciálního tepla
  5. regulace a akumulace
  6. využití fotovoltaiky v budovách

Experimentální výsledky i ověřená praxe

Výše uvedená témata byla relativně často zastoupena i prezentacemi výsledků zatím experimentálního výzkumu, v jiných případech šlo o již osvědčené, v praxi vyzkoušené postupy. Mnohdy měly příspěvky logický přesah i do problematiky využitelné v programu Nová zelená úsporám.

Velmi zajímavé byly například i poznatky z Dánska: příspěvek pana Borovského ukázal, jak se tato skandinávská země dokázala vypořádat s dopady ropných šoků.

Ke stažení: kompletní sborník (cca 25 MB), prezentace (cca 20 MB), program (cca 1 MB)