Jaké jsou nejčastější chyby při zateplování domu?

Nejčastější chyby při zateplování domu

Zateplení domu nepatří z pohledu finanční náročnosti mezi zanedbatelné výdaje. Nejen proto je zapotřebí věnovat celé akci pozornost již od počátku, ať už se rozhodnete využít dotační program či nikoli. Zde upozorňujeme na několik nejčastějších chyb, které zateplování provázejí a ohrožují zdárné dosažení cíle: lepšího a úspornějšího bydlení. Staré přísloví praví: dvakrát měř a jednou řež. Jak se má prakticky projevit při zateplení či revitalizaci vašeho domu? Podívejte se, jaké jsou nejčastější chyby při zateplování domu!

Chyba č. 1: Zvládneme to sami, bez projektu

Určitě si vybavíte televizní pořady typu Jak se staví sen. Ze stavu, který je nám důvěrně znám, ale z nějakého důvodu nevyhovuje, se pomocí odborného posouzení a návrhů podaří získat mnohem lepší výsledek. Podobné je to i se zateplováním. Chcete-li být s výsledkem opravdu spokojeni, rozhodně nepodceňujte přípravu stavebního záměru. Mimořádnou roli hraje projekt a energetické výpočty. S jejich pomocí uvidíte, jaký bude skutečný přínos zateplení.

Projekt je pro stavbu to samé jako noty pro orchestr. Ve světle celkových nákladů nehrají náklady na projektovou dokumentaci zas tak velkou roli. Jeho význam je však nezastupitelný. Je důležitý pro vás, pro stavební firmu i pro správce dotace, který i na základě projektu rozhodne o jejím přidělení. Příměr ze světa hudby? Jen podle kvalitních not se dá zahrát kvalitní symfonie.

Chyba č. 2: Ušetříme za stavební dozor

Zde bychom také rádi použili přísloví: Když kocour není doma, myši mají pré. Podobně to platí i o některých stavebních firmách. Zkrátka – odborný stavební dozor vám svou prací ušetří velké peníze. Dohlédne na to, aby stavební firma vše provedla tak, jak má. Například v programu Nová zelená úsporám je dokonce zajištění odborného stavebního dozoru nutnou podmínkou pro přiznání dotace.

Chyba č. 3: Nejdřív zateplíme a pak budeme řešit dotaci

Často se na nás obracejí klienti, kteří mají již zatepleno a o dotaci chtějí žádat zpětně. Stavební záměr předtím nekonzultovali a rovnou práci zadali stavební firmě. Bohužel, často se pak stává, že u takových akcí o kousek nevyjde nějaký potřebný parametr, a stavební investor pak nemá nárok na dotační podporu.

Seriál Jak získat dotaci na zateplení

Připravili jsme pro vás seriál Jak získat dotaci na zateplení. V jeho pěti dílech se zaměřujeme na celý proces od zvažování různých variant a možností zateplení přes realizaci až po její doložení a výplatu dotační podpory. Díky tomu předejdete tomu, aby se téma nejčastější chyby při zateplování domu stalo skutečností.