Pro tento více než 100 let starý rodinný dům v Křenově jsme také zpracovali odborný posudek. Investor se původně rozhodl pouze pro zateplení stropu, ale nakonec bylo i citlivě navrženo zateplení obvodových stěn.

Zateplení rodinného domu v Křenově

Úspora: 77 %
Dotace: 216.194,- Kč
Doba návratnosti opatření bez započtení dotace: 12,5 let
Vnitřní výnosové procento: 9,73 %
ČSH: 331.256,- Kč

Hodnocení od klienta

Vždy nás moc potěší, když jsou zákazníci s naší prací spokojeni. Snažíme se vždy najít optimální řešení. To znamená, že když záměr není pro dotační program Nová zelená úsporám vhodný, zbytečně jej touto cestou „netlačíme“, ale hledáme jiná řešení. V tomto případě však o smysluplnosti využití dotačního programu nebylo nejmenších pochyb.

hodnoceni-klienta

Pro klienta z Křenova jsme připravili kompletní odborný posudek a žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Protože klient neměl k dispozici výkresovou dokumentaci stávajícího stavu nemovitosti, provedli jsme i kompletní zaměření.

Navržená opatření

Na tomto krásném starém domě (byl postaven na konci 19. století) jsme navrhli následující opatření:

  1. Zateplení podlahy na půdě
  2. Zateplení obvodových stěn

Okna a dveře již byly vyměněny v minulosti. Klient si také přál pořízení tepelného čerpadla jako druhého zdroje tepla.

Na domě bylo navrženo zateplení půdy a obvodových stěn.
Na domě bylo navrženo zateplení podlahy na půdě a obvodových stěn.

Ekonomická efektivnost opatření

Při posuzování vhodnosti návrhů je klíčové, aby se stavební úpravy vyplatili. Proto jsme připravili i ekonomickou analýzu, která ukázala návratnost i výnosnost návrhů. Bylo dosaženo vysokého vnitřního výnosového procenta 9,73 %, ČSH ve výši 331.256,- Kč. Doba návratnosti bez započítání dotace pak činí 12,5 let, což je hluboko pod hranicí životností opatření.