Masarykova kolej ČVUT hostí vzdělávací akce Asociace energetických auditorů a specialistů pravidelně.

Odborný seminář o proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

Zítra se v Praze zúčastníme semináře s dost komplikovaným názvem: Tvorba energetických posudků pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie (§ 9a, odst. 1, písm. a), a odst. 2, písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií).

Akce je pořádána Asociací energetických auditorů – energetických specialistů ↑ a bude se konat již klasicky v prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Dejvicích.

Akci pořádá Asociace energetických auditorů a specialistů
Akci pořádá Asociace energetických auditorů a specialistů

Důvod semináře? Novela zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší

Zde je citace zákona. I dle vyjádření AEA je problematika velice specifická a lze očekávat velký tlak na správnost provedení energetického posudku.

Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb, nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.