Jak se při zateplování vyhnout problémům s dotací? Neobjednávejte okna a materiály příliš brzo

Často se na nás obracejí lidé, kteří chtějí zateplit dům. Připravujeme projekty, energetické hodnocení a vyřizujeme dotace pro rodinné i bytové domy. Nezřídka se však setkáváme s tím, že si lidé nechají nejdříve vyrobit okna a až pak řeší celkový návrh zateplení pro získání dotace. To s sebou může nést rizika a je dobré jim předejít.

Proč se vyplatí s objednáním oken počkat

Jde o to, že dotační program Nová zelená úsporám má nastaveny určité parametry, které je pro získání dotace nutné splnit. Pro zateplování je klíčová tato tabulka:

Požadavky jednotlivých hladin programu NZÚ
Požadavky jednotlivých hladin programu NZÚ

Špatně vybraný stavební prvek může ohrozit získání dotace

Klíčovou rolí energetického specialisty je správné navržení úsporných opatření tak, aby výsledek byl optimální z různých pohledů:

  • technického (opatření musí dávat smysl),
  • ekonomického (stavební úpravy se musí vyplatit),
  • ekologického (vliv změn na životní prostředí),
  • dotačního (získání dotace).

To znamená, že jsou-li například vybrána okna bez předchozího ověření celkového stavu energetickým výpočtem, může dojít k tomu, že získání dotace bude ohroženo. A to je zcela zbytečné. To platí i pro zateplovací systémy a další prvky, které budou na stavbě použity.

Řešení: nejdřív návrh, pak objednání a nákup

Proto doporučujeme s objednáním materiálů a stavebních prvků počkat do doby, než z energetického výpočtu vyplyne, jaké mají být jejich parametry. Díky tomu bude zajištěno, že výsledný návrh bude optimální. Obsáhle jsme se celému procesu zateplení a získání dotace věnovali v seriálu Jak získat dotaci na zateplení. Máte-li zájem o získání dotace na zateplení, kontaktujte nás.