Pasivní rodinný dům, Praha

Pasivní rodinný dům (optimalizace projektu č. 2), Praha

Pro klienta z Prahy jsme připravili optimalizaci a energetické hodnocení novostavby pasivního domu tak, aby mohl získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Od klienta jsme obdrželi výkresovou (projektovou) dokumentaci na novostavbu rodinného domu. Záměrem bylo jednak mít pasivní rodinný dům, za druhé využít možnost získat na novostavbu dotaci ze známého programu Nová zelená úsporám. Samostatné energetické hodnocení pasivního domu jsme provedli i pro druhý, podobný pasivní dům v přímém sousedství.

Charakteristika tohoto pasivního rodinného domu

Jižní pohled na pasivní rodinný dům (Praha)
Jižní pohled na pasivní rodinný dům (Praha)

Konstrukční řešení domu

Nosná část stěny je tvořena dřevěnými lepenými sloupky profilu 160/60. Sloupky jsou rozmístěny v osové vzdálenosti 660 mm. Na sloupky je  zvenku kotven fasádní plášť ze sádrovláknitých desek Fermacell. Ty plní funkci tepelně-izolační a závětrné vrstvy a nosiče systému kontaktního zateplení (VKZS). Dům je izolovaný 400 (160 + 240) mm tepelné izolace, izolační vrstva podlahové konstrukce v tloušťce 150 mm. Okna a dveře jsou z plastu. Střecha je izolována 440 mm izolantu.

Severní pohled na pasivní rodinný dům (Praha)
Severní pohled na pasivní rodinný dům (Praha)

Technická zařízení budovy

Pasivní dům je vytápěn tepelným čerpadlem systému vzduch-voda napojeným na podlahové vytápění. V koupelně je dále navržen doplňkový zdroj tepla – elektrický žebřík, pouze pro využití v případě nárazové potřeby.  Instalovaný akumulační zásobník teplé vody má objem 250 litrů. Ohřev teplé vody je zajištěn tepelným čerpadlem.

Větrání je řízené, jednotka má systém rekuperace odpadního tepla. Maximální výkon jednotky je 275 m3/hod. Osvětlení je zajištěno jednak přirozeně, jednak uměle. Většina umělého osvětlení je tvořena kombinací klasického žárovkového světla a halogenového, popř. LED osvětlení. Chlazení není navrženo.

 

Západní pohled na pasivní rodinný dům (Praha)
Západní pohled na pasivní rodinný dům (Praha)

Splnění požadavků na kategorii Nová zelená úsporám B.1

Mimo jiné díky výše popsaným opatřením dům tento pasivní dům splňuje požadavky kategorie B.1 a záměru byla přiznána dotace na novostavbu v celkové výši 435.000,- Kč (realizace energetického posudku v prosinci 2014).

Energetický specialista INKAPO

Dlouhodobě se zabýváme snižováním energetické náročnosti domů. Připravujeme kompletní servis v programu Nová zelená úsporám pro rodinné i bytové domy.

Návrh a optimalizace projektu pasivního domu není triviální záležitostí. Mimořádně se však vyplatí.
Návrh a optimalizace projektu pasivního domu není triviální záležitostí. Opravdu se však vyplatí.