rodinny-dum-ktery-je-velmi-vhodny-pro-zatepleni-dotaci

Tento dům je pro zateplení a získání dotace mimořádně vhodný. Od výstavby v 70. letech na něm nebyla realizována žádná úsporná opatření.

Tento dům je pro zateplení a získání dotace mimořádně vhodný. Od výstavby v 70. letech na něm nebyla realizována žádná úsporná opatření.