Žádost o dotaci Nová zelená úsporám je třetím krokem na cestě k zateplení domu a získání finanční podpory.

3. krok k dotaci na zateplení: příprava a podání žádosti

Žádost o dotaci Nová zelená úsporám, či spíše její zpracování a podání je třetím krokem, který je nutné udělat, pokud zateplujete rodinný či bytový dům a chcete na zateplení získat dotaci. Právě tomuto tématu se věnujeme v dnešním díle seriálu Jak získat dotaci na zateplení. V dílech minulých jsme se zabývali především zhodnocení možností pro zateplení a přípravě odborného posudku Nová zelená úsporám.

Jak se žádost o dotaci Nová zelená úsporám připravuje?

Žádost o dotaci se v programu Nová zelená úsporám připravuje nejdříve elektronicky. Je možné ji podat před, během i po realizaci úsporných opatření. Velmi však doporučujeme nejdříve připravit odborný posudek a až poté realizovat stavební úpravy. Vyhnete se tak možným komplikacím.

Žádost o dotaci Nová zelená úsporám se připravuje a podává nejdříve elektronicky.
Žádost o dotaci Nová zelená úsporám se připravuje a podává nejdříve elektronicky.

Co žádost obsahuje?

Do žádosti se zadávají údaje o žadateli o dotaci a o nemovitosti, dále se volí typ dotační podpory či jejich kombinace (zda jde o dotaci na zateplení, nový zdroj energie či zda jde o dotaci na novostavbu). Dále se doplňují přílohy, kde jde zejména o odborný posudek a krycí list technických parametrů.

Takto vypadá náhled vygenerované žádosti o dotaci (žádost má formát PDF).
Takto vypadá náhled vygenerované žádosti o dotaci (žádost má formát PDF).

Vytvoření žádosti online, pak doručení dokumentů také offline

Když se údaje o žadateli, stavbě a typu dotační podpory vyplní a potvrdí, v systému se žádost zaeviduje a je jí přiděleno unikátní číslo. Žadatel obdrží vygenerovaný dokument ve formátu PDF , který vytiskne a spolu s krycím listem a odborným posudkem jej do 5 kalendářních dní musí odeslat či donést na krajskou pobočku Státního fondu životního prostředí ↑.

Obdržíte akceptační dopis a může se začít

Po obdržení žádosti se Státní fond životního prostředí v relativně krátké lhůtě vyjádří formou akceptačního dopisu, ve kterém žadateli oznámí, že je vše v pořádku a že dotační prostředky jsou uloženy v tzv. alokaci (maximální výše dotace, kterou může žadatel obdržet). Nejdéle do 18 měsíců musí být stavební úpravy zateplení hotovy a řádně doloženy. Těmto tématům se budeme věnovat v dalších dílech našeho seriálu Jak získat dotaci na zateplení.

Tento dům je pro zateplení a získání dotace mimořádně vhodný. Od výstavby v 70. letech na něm nebyla realizována žádná úsporná opatření. Žádost o dotaci má při návrhu správných opatření 100 % šanci na úspěch.
Tento dům je pro zateplení a získání dotace mimořádně vhodný. Od výstavby v 70. letech na něm nebyla realizována žádná úsporná opatření. Žádost o dotaci má při návrhu správných opatření 100 % šanci na úspěch.