Další zakázka - projekt rekonstrukce a zateplení rodinného domu, České Budějovice

Další projekt zateplení rodinného domu v Českých Budějovicích

Minulý čtvrtek týden jsme byli na zaměření a posouzení stavu rodinného domu  Českých Budějovicích. Majitel se rozhodl realizovat zateplení a přitom využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Jako podklad jsme mohli využít původní výkresovou dokumentaci.

Další postup? Vykreslení a návrh zateplení

Nyní bude vykreslen stávající stav a na něm simulovány různé možnosti zateplení. Výsledkem bude optimální varianta úsporných opatření, která pokryje jak okna, tak fasádu i zateplení stropu na půdě.

Zpracování a podání žádosti

Žádost o dotaci bude připravena po dokončení odborného posudku. Všem stavebníkům, kteří se chystají zateplit dům a žádat o dotaci, doporučujeme nejdříve konzultovat záměr s energetickým specialistou, nechat zpracovat projekt a až poté, co dojde k ověření nároku na dotaci výpočtem a vyjádřením Státního fondu životního prostředí teprve začít se stavebními pracemi.